"קבוצת יחד- מהחברות הראשונות בארץ אשר קיבלו ליווי בנקאי מלא לפרויקטים של תמ"א 38. כל הפרוייקטים של החברה, כמדיניות, מבוצעים עם ליווי בנקאי מלא וערבויות חוק מכר תוך מתן שקט נפשי לבעלי הדירות"