"קבוצת יחד-מהראשונים שסיימו פרויקטים בעיר רמת גן, עם מתחם מרהיב של 3 פרויקטים צמודים זה לזה, אשר שינו את מראה הרחוב כולו"